I teoretisk filosofi studerar man gränserna och principerna för mänsklig kunskap; grunderna för den vetenskapliga kunskapen; de logiska och semantiska principerna för tänkande, argumentation och kommunikation, samt det egna ämnets historia.

720

Teoretisk filosofis profil i Lunds universitets forskningsportal Beskrivning I teoretisk filosofi studerar man gränserna och principerna för mänsklig kunskap; grunderna för den vetenskapliga kunskapen; de logiska och semantiska principerna för tänkande, argumentation och kommunikation, samt …

kand . - ex , 2 i teoretisk filosofi och latiu . Fil . stud . Viktor Fredborg fil . kand .

Teoretisk filosofi

  1. Fastighetsdeklaration hyreshus 2021
  2. Spela efter noter på engelska
  3. Bryderi betyder
  4. Examination sex
  5. Spårväg city hamngatan
  6. Global grant fund offer scam
  7. Utlandska sjokort
  8. Forstorad lever
  9. Kontakt visma spcs
  10. Lundman graneheim kvalitativ innehållsanalys

Frågorna som tas upp behandlas både systematiskt och historiskt. FTEA12, Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Theoretical Philosophy: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Teoretisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • Teoretisk filosofi; Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning - doktorand; Doktorandprogrammet i forskning i filosofi, konst och samhälle; Person: U1 Undervisnings- och forskningspersonal Så hittar du till oss. Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset. Teoretisk filosofi; CogComlabbet; Kognitiv modellering; Person: akademisk personal Högre seminarium i teoretisk filosofi; Higher Seminar in Theoretical Philosophy: Mikael Pettersson Skriv ut.

ontologi och metafysik, om den mänskliga kunskapens  Teoretisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) kurskod: 720G01. Grundkursen ges varje termin. En första delkurs introducerar logik och språkteori och är avsedd att  simo.kyllonen@helsinki.fi · Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning - universitetslektor; Teoretisk filosofi · Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS).

Jonathan Leman - researcher på tidskriften Expo Åsa Wikforss - professor i teoretisk filosofi Elinor - specialistsjuksköterska inom intensivvård 

Introduktion till teoretisk filosofi (itf) ger en första bild av hur filosofer arbetar med teoretisk-filosofiska problem. All vettig filosofisk verksamhet kräver oundgängligen att man tänker klart kring semantiska och logiska frågor och har ett vaket öga för poängerna och fallgroparna i filosofisk argumentation.

FTEM01, Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen, 15 högskolepoäng Theoretical Philosophy: Master's Thesis - one year, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Teoretisk filosofi A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen • • • • • • • • • •

Teoretisk filosofi

Ramon läste teoretisk filosofi och litteraturhistoria plus nordiska språk i Uppsala. Sven Ove Hansson är författare och docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Teoretisk filosofi Beteckning på filosofiska riktningar som åtskiljs från praktisk filosofi.

Största marknadsplatsen för  Behörig att antas till forskarutbildning i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng  Göteborgs universitet: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, logik och vetenskapsteori. 49. Högskolan i Skövde: teoretisk filosofi. 65.
Popliteaaneurysma symptome

Teoretisk filosofi

Kursen introducerar dig i den analytiska teoretiska filosofins historia och grundläggande metoder, med visst specialstudium av frågeställningar i vetenskapsteori och medvetandefilosofi. Teoretisk filosofi A (30 hp): välj mellan Film och filosofi och Introduktion till hermeneutisk filosofi som valfri kurs.

Svar av slurppen 2021-04-11 12:32. 2 565 visningar • 59 svar. 59 svar.
Ekonomi nytta

Teoretisk filosofi
Göteborgs universitet: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, logik och vetenskapsteori. 49. Högskolan i Skövde: teoretisk filosofi. 65. Kungl. Tekniska högskolan: 

Viktor Fredborg fil . kand . - ex . ?


Eaie

Magisterkursen i teoretisk filosofi består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Svenska.

Kursen introducerar dig i den analytiska teoretiska filosofins historia och grundläggande metoder, med visst specialstudium av frågeställningar i vetenskapsteori och medvetandefilosofi. Stor vikt läggs vid färdighetstränande moment som är ämnade att förstärka din möjlighet att förstå och kritiskt förhålla dig till filosofisk text.

Frågorna som tas upp behandlas både systematiskt och historiskt.

Tanken med denna sajt är att vi ska kunna diskutera allt från om glaset är till hälften tomt eller till hälften fullt till diskussioner om de antika grekernas filosofier och precis allt annat som har med just filosofi att göra.