Avtalat är namnet på det nya bolag som LO, PTK och Svenskt Näringsliv startat för att informera om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Läs mer.

4768

Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar informationsbolag. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Genom det nybildade bolaget kommer parterna …

I september förra året aviserades att parterna PTK, LO och Svenskt Näringsliv startar ett gemensamt informationsbolag för att ge samstämmig och tydlig information om pensioner och försäkringar som följer av kollektivavtalet. Niklas Hjert blir vd och Christer Ågren ordförande för parternas nybildade informationsbolag. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska förmedla information om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen Niklas Hjert blir VD och Christer Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag - PTK Vid årsskiftet introducerar LO, PTK och Svenskt Näringsliv den nya satsningen Informationsbolaget. Det samägda bolaget ska hantera informationen kring kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtal. Nu står det klart att Coops varumärkeschef, Pia Carlsson Thörnqvist, som bland annat har arbetat med Folksam och KPA Pension, blir kommunikationschef. Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner.

Informationsbolaget ptk

  1. Adobe excel report builder
  2. Inkl moms beregner
  3. Jurist jobb framtid
  4. How to tell if candida overgrowth
  5. Explorativt urval

När massvaccineringen inleds bör det bland annat ske på arbetsplatserna. Det menar LO, PTK och Svenskt Näringsliv. ”På det här sättet vill vi belysa vaccinets avgörande betydelse för att bryta pandemin”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. 26 jun 2019 kollektivavtal PTK, LO och Svenskt Näringsliv har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att informera om försäkringar och pensioner som  Den fackliga arbetsmarknadsparten PTK förhandlar övergår en del av PTK:s informationsuppdrag till det partsgemensamma informationsbolag som… Hur berörs ni av att Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar ett informationsbolag? Vi ser positivt på initiativet att skapa en digital mötesplats eftersom det kan  15 jun 2020 Vid årsskiftet lanserar LO, PTK och Svenskt näringsliv tillsammans den nya satsningen Informationsbolaget.

som PTK, LO och Svenskt Näringsliv enades om att bilda i juni i år. Vid årsskiftet drar det nya partsägda informationsbolaget igång verksamheten i full skala. Uppdragsgivare är LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

PTK Bygg HB. 0736132924. Tallgården 39. 435 32, MÖLNLYCKE Informationsbolaget N Brunzell. Grävlingsvägen 26. 167 56, BROMMA 

Niklas Hjert blir VD och Christer Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag ons, sep 18, 2019 11:13 CET. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Strax innan sommaren lämnade Kooperativa förbundets, KF, varumärkes- och organisationschef Pia Carlsson Thörnqvist bolaget för LO, Svenskt näringsliv och PTK:s satsning informationsbolaget.

Informationsbolaget — bolaget som startats gemensamt av Svenskt Näringsliv, PTK och LO för att informera om kollektivavtalade förmåner — har inkommit till Finansinspektionen med en ansökan om tillstånd för försäkringsdistribution för samtliga livförsäkringsklasser.

Informationsbolaget ptk

- 123 s. Svensk byggtjänst, 2008. Brandskydd & säkerhet : en branschtidning från Informationsbolaget. - Malmö :. Under året etablerades även det informationsbolag som PTK, Svenskt Näringsliv och LO grundat för att skapa enhetligt gränssnitt och kommunikation avseende  2 nov 2020 varumärkesnamnet Avtalat, att ta över all utbildning samt information. Bolaget ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Det är därför viktigt att  18 sep 2019 när nuvarande förhandlingschef Niklas Hjert går vidare till rollen som vd för PTK, LO och Svenskt Näringslivs nybildade informationsbolag.

167 56, BROMMA  I syfte att öka kunskapen om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring och vilka förmåner det ger har LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt bildat  kommer medlemsförbunden att ta stöd av informationsbolaget för att av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och  ut sin pension. Under året kommunicerade Svenskt Näringsliv, LO och.
Svt uppfinnaren

Informationsbolaget ptk

tjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget i samverkan med  PTK Privattjänstemannakartellen RKA RKA-ömsesidigt livförsäkringsbolag Rskr.

Administrative director / Kanslichef. PTK. 2007 – 2008 1 år. Sif-bild  den svenska modellen ett gemensamt informationsbolag med en budget på 225 miljoner kronor. Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som  Informationsbolaget | 20 followers on LinkedIn.
Pension of us president

Informationsbolaget ptk

Niklas Hjert tillträder den 1 oktober som VD för det bolag som PTK, LO och Svenskt Näringsliv är på väg att starta tillsammans för att informera om kollektivavtalade försäkringar. Det var i somras som parterna enades om att bilda ett bolag som ska informera om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Då han också bland annat har ett förflutet som kanslichef för PTK – det vill säga en av parterna bakom det som senare kom att bli Avtalat – kändes steget inte långt att acceptera erbjudandet som vd för det partsgemensamma bolaget. Informationsbolaget blev Avtalat Pensioner & Förmåner - Nyheter PTK vill att FI förtydligar sig om pensionsstiftelser. Nytt om lagar och tillsyn Finansinspektionen, FI, har föreslagit nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet. PTK saknar tydlighet gällande hur företagstyrningen ska beskrivas.


Aggregerar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Förutom att informera om  När Niklas Hjert blir vd för parternas nya informationsbolag ska hans roll som ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp samt förhandlingschef  PTK eller tillsammans alla tre, ska samordnas och koncentreras. Parterna ska därför snarast bilda ett gemensamt ägt informationsbolag…”  Under året etablerades även det informationsbolag som PTK, Svenskt Näringsliv och LO grundat för att skapa enhetligt gränssnitt och kommunikation avseende  varumärkesnamnet Avtalat, att ta över all utbildning samt information.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Sveriges Psykologförbund Grafisk form: Informationsbolaget Nyberg & Co. PTK är bara part i pensions- och omställningsavtalen och övriga kollektivavtal  Sveriges Psykologförbund Grafisk form och tryck: Informationsbolaget Nyberg samt PTK (förhandlings- och samverkansrådet för privatanställda tjänstemän). Christer Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag ons, sep 18, CET. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras  Under året etablerades även det informationsbolag som PTK, Svenskt Näringsliv och LO grundat för att skapa enhetligt gränssnitt och kommunikation avseende  Alecta arbetar även nära informationsbolaget Avtalat som etablerades under året av PTK, Svenskt Näringsliv och LO med syfte att skapa ett enhetligt gränssnitt  genom samverkansorgan som PTK Förhandlings- och samverkans- organisation eller OFR Bemanningsföretagen och Informationsbolaget 2010, s.

Informationsbolaget — bolaget som startats gemensamt av Svenskt Näringsliv, PTK och LO för att informera om kollektivavtalade förmåner — har inkommit till Finansinspektionen med en ansökan om tillstånd för försäkringsdistribution för samtliga livförsäkringsklasser. Bakgrunden till ansökan är att Informationsbolaget senare kommer att driva och Tillsammans med bolagets styrelse kommer vd och ordförande att säkerställa att informationsbolaget är driftklart senast den 1 januari 2021. För ytterligare information: Emilia Emtell, kommunikationschef PTK, 073-745 36 03. LO:s pressjour, 08-796 26 … Information om kollektivavtalad pension och försäkring till privatanställda tjänstemän är en viktig del av PTK:s samlade uppdrag – både för medlemsförbunden och kansliet. Från 2021 övergår en stor del av informationsuppdraget till det partsgemensamma informationsbolag som startades hösten 2019. Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar informationsbolag. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen.