Cykelplanen, som består av en strategi och en handlingsplan, beskriver Stockholms stads ambitioner för cykelplaneringen fram till år 2030.

3286

Stockholms stads cykelplan. De regionala cykelstråken sammanfaller till stor del med stadens utpekade pendlingsnät för cykeltrafik, både geografiskt och vad gäller standard för utformning. Stockholms stad tar en aktiv del i det regionala och

I cykelplanen lägger regionens aktörer fast att cyklingen i regionen ska öka. Planens mål är att cyklingen i framtiden ska stå för 20 % av alla resor i … 2020-06-18 113 41 Stockholm kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se 80 20 16 – 31 38 . 2012-05-30 . Trafikkontoret .

Cykelplan stockholms stad

  1. Vindeln
  2. Åhus vodka factory
  3. Disruptivt

Mer folk, men inte fler kvm gata. Framkomlighetsstrategin • Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15% år 2030 • Enklare och säkrare att cykla • Sammanhängande och framkomligt cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbets-gruppen för den regionala cykelstrategin. SYFTE OCH MÅL Denna cykelplan syftar till att göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Planen ska fungera som ett underlag för planering av cykelåtgär- I stadens cykelplan kan du läsa mer om vad vi gör för att förbättra och öka cyklandet i Stockholm. Som bilaga till cykelplanen finns också kartor över våra pendlings- och huvudstråk. Cykelplan … Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken.

Målsättningen i den regionala cykelplanen är att stråken ska vara fullt utbyggda till 2030.

Yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan, T2010 — stockholm Cykelplan 2012 beskriver Stockholms stads ambitioner 

Trafikkontoret . Registraturen .

I sitt tidigare arbete som strategisk trafikplanerare i Stockholms stad var Spacescapemedarbetaren Linda Kummel ansvarig för att ta fram Stockholms ny a 

Cykelplan stockholms stad

Här får du reda på vad som gäller. Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad. Det ska vara enkelt och säkert att cykla. cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbets-gruppen för den regionala cykelstrategin. SYFTE OCH MÅL Denna cykelplan syftar till att göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Planen ska fungera som ett underlag för planering av cykelåtgär- I stadens cykelplan kan du läsa mer om vad vi gör för att förbättra och öka cyklandet i Stockholm.

cykling i hela länet har vi tagit fram denna regionala cykelplan. Vår vision lyder:  Page 1. The Capital of Scandinavia. Stockholm stads cykelplan. Catarina Nilsson. Trafikkontoret.
Vad är slang

Cykelplan stockholms stad

Pumpa din cykel på någon av Stockholms cirka 60 pumpstationer. Elsparkcyklar . Kör du elsparkcykel i staden?

Det Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Gångplan. Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015–2020.
Eden lunds universitet öppettider

Cykelplan stockholms stad


Satsningarna är en del i Stockholms stads cykelplan som ska öka andelen cyklister och göra det både enkelt och säkert att ta sig fram på cykel i 

Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 cykelplanen är cirka 70 procent av alla olyckor med cyklister inblandade singel-olyckor, varav 40 procent beror på omkullkörning på grund av halt eller slirigt underlag. Förvaltningen kan konstatera att staden här har en utmaning, men samti- Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen. Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster) Bättre godstrafik.


Polismyndigheten umeå

I stadens cykelplan kan du läsa mer om vad vi gör för att förbättra och öka cyklandet i Stockholm. Som bilaga till cykelplanen finns också kartor över våra pendlings- och huvudstråk. Cykelplan …

Kontot sköts av stadsledningskontoret. Stadens nya cykelplan på remiss: Trafik- och Renhållningsnämnden behandlar på mötet  Gångplan och Cykelplan ett viktigt stöd för att ta fram övergripande nät för alla trafikslag. Avvägning kring platsfunktion. Stadens gator är en mycket viktig del av de.

CYKELPLAN SIMRISHAMNS KOMMU 2018­2021N 7 och Sydostleden, drivs fram som projekt av Region Skåne, Trafikverket, berörda kommuner och andra organ. Dessa leder är markerade i det föreslagna övergripande nätet, men har inte studerats närmare i cykelplanen. Det har tidigare i processen med cykelplanen …

Artikel 12.

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll. Stockholm har många utredningar och officiella dokument att luta sig mot för cykelplaneringen, bland annat Stockholms översiktsplan Promenad-staden och stadens trafikstrategi – ”Framkomlighetsstrategin” – när det gäller övergripande inriktning liksom trafikkontorets tidigare cykelplaner. Denna cykelplan är den del av Framkomlighetsstrategin där delarna som rör Stockholm stads cykelplan Catarina Nilsson Trafikkontoret. Mer folk, men inte fler kvm gata.