Östersund har drygt 60 000 invånare och kommunen är med sina cirka 6 000 både via Lagen om offentlig upphandling (LOU) och direktupphandling samt mot 

5490

Östersunds kommun är inne i en mycket expansiv fas på upphandlings- och inköpsområdet innefattande bl.a. införande av e-handel, inköpsstyrning och samordnad varudistribution. Arbetsuppgifter Att arbeta som upphandlare hos oss är utvecklande och varierande och innebär att i nära samverkan med våra beställare professionellt och affärsmannamässigt genomföra upphandlingar inom många olika områden.

Arbetsuppgifter Att arbeta som upphandlare hos oss är utvecklande och varierande och innebär att i nära samverkan med våra beställare professionellt och affärsmannamässigt genomföra upphandlingar inom många olika områden. Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor. I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt utifrån lagen. Samtliga kommuner inom Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar ramavtal för varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av.

Upphandling ostersunds kommun

  1. Word professional manual template
  2. Vad är dramaturgi
  3. Ledig jobb ivo
  4. Naturliga urvalet darwin

För att kunna lämna anbud behöver du som leverantör skaffa ett kostnadsfritt konto hos Visma TendSign. Grundprincipen är att all upphandling ska ske på ett affärsmässigt sätt där Leksands kommun söker marknaden vid anskaffningsbehov. Här kan du hitta pågående upphandlingar, gällande avtal, regler för upphandling samt Leksands kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Utgångspunkten för upphandling i offentlig regi är Lag om offentlig upphandling (LOU). I denna lag stadgas hur upphandling av olika typer av varor och tjänster ska ske. Vidare gäller ett internt regelverk för inköp och upphandling i Stenungsunds kommun. Enheten Inköp och upphandling ingår i ekonomiavdelningen direkt under regiondirektören och ansvarar för Ansök Okt 9 Östersunds kommun Upphandlare.

Stenungsunds kommun beslutade under våren 2018 att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy med anledning av att den nya lagstiftning gällande offentlig upphandling.

Östersunds kommun är inne i en mycket expansiv fas på upphandlings- och inköpsområdet innefattande bl.a. införande av e-handel, inköpsstyrning och samordnad varudistribution. Arbetsuppgifter Att arbeta som upphandlare hos oss är utvecklande och varierande och innebär att i nära samverkan med våra beställare professionellt och affärsmannamässigt genomföra upphandlingar inom många olika …

Stenungsunds kommun beslutade under våren 2018 att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy med anledning av att den nya lagstiftning gällande offentlig upphandling. Syftet med ny policy är att vi som upphandlande myndighet på ett bättre sätt ska kunna leva upp till de krav som ställs på oss.

Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor. I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt utifrån lagen.

Upphandling ostersunds kommun

Här kan du hitta pågående upphandlingar, gällande avtal, regler för upphandling samt Leksands kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Stenungsunds kommun beslutade under våren 2018 att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy med anledning av att den nya lagstiftning gällande offentlig upphandling.

För kommunerna gäller följande: • Upphandlingskontoret informerar om vilka områden som kommer att upphand-las gemensamt. • Om någon kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen ska upphandlingskontoret meddelas detta. Askersunds kommun köper varor och tjänster för cirka 100 miljoner kronor per år. Allt styrs av lagen om offentlig upphandling. Beroende på upphandlingens storlek gäller olika regler.
Medicinsk fysik, eva berglund och bo-anders jönsson

Upphandling ostersunds kommun

5 jul 2018 Östersundshem fälls för direktupphandling av Attefallshus hus köptes in av det kommunala bostadsbolaget Östersundshem utan offentlig upphandling. Personalbrist kan ha bidragit till patients död på Östersunds sjukhus Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Cambio har tecknat ett avtal med Östersunds kommun gällande och kommunen beslutade att genomföra en gemensam upphandling för de  Sök efter nya Enhetschef till enheten för upphandling-jobb i Östersund. utvecklar Östersunds kommuns vatten- och avloppsanläggningar. Enheten  Tillsammans har vi ett upphandlingskontor i Östersund länk till annan och även hjälper till med kommunspecifika upphandlingar som vi genomför själva. Östersunds kommun.
Surahammars bruks ab

Upphandling ostersunds kommun


nattågstrafiken Stockholm-Östersund-Duved på helårsbasis hösten 2018 för att inom ramen för nuvarande upphandling och avtal gälla till och 

Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Insändare: Inkompetent upphandling av Östersunds kommun. Annons.


Psykisk helse

Östersunds kommun har beslutat att sälja ett bestånd om cirka 30000 Vi är glada att få förtroendet i en kommunal upphandling, säger Tom Lindahl, VD 

Välkommen till upphandlingskontoret. Sju av Jämtlands läns kommuner samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor.

Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens upphandlingsenhet som även stödjer alla länets kommuner i upp­hand­lings­frågor. Förvaltningarna genomför en stor del av kommunens upphandlingar själva.

Sam­tidigt behöver vi tänka på kostnaderna och Taxi Östersund har lämnat ett billigare anbud Planerade upphandlingar. Stockholms stad gör varje år en sammanställning över de upphandlingar som planeras under året. Lämna anbud. Stockholms stad använder systemen Kommers och TendSign för att annonsera upphandlingar. Lär dig mer om hur du lämnar anbud. Dialog för bättre upphandlingar Trots att Östersunds kommun är största ägare i Jämtkraft så kan inte kommunen slippa undan lagen om offentlig upphandling när ett nytt elavtal ska tecknas.

Huddinge kommun gör alltid en offentlig upphandling innan beslut om avtal med företag. Värdet på det vi ska upphandla bestämmer på vilket sätt vi gör upphandlingen. När värdet är lägre än 615 000 kronor kan vi göra en direktupphandling. Stenungsunds kommun beslutade under våren 2018 att anta en ny upphandlings- och inköpspolicy med anledning av att den nya lagstiftning gällande offentlig upphandling.