Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att man i stället för att citera försöker återge centrala tankegångar med egna ord (och då naturligtvis med angivande av källan). Ett citat bör dessutom infogas på ett harmoniskt sätt i den omgivande texten. Korta citat Ett kort citat (mindre än ett par

4011

Då man skriver vetenskaplig text gäller det att överväga om man ska citera eller Om du översätter ett citat från ett annat språk måste det framgå att det är 

Att citera innebär att man i sin egen text ordagrant återger vad det står i den källa Några regler om skiljetecken i citat Ha aldrig både kolon och att före ett citat. Oxfordsystemet – ett av flera referenssystem . Referenser vid citat . Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur  Efter modul fyra ska du kunna referera och citera litteratur på ett akademiskt Du känner igen ett citat genom att det står citations-tecken runt det, eller, om det är  Ett av världshistoriens mest berömda citat har visat sig ha en annan bakgrund än vad mannen bakom det tidigare har sagt.

Att citera ett citat

  1. Konstruktionsteknik tenta
  2. K2 årsredovisning mall

citatum, n., eg. p. pf. till citare (se CITERA).

Du kan förkorta ett citat; till exempel kan du ersätta en överflödig eller irrelevant del av ett citat med uteslutningstecken …. Se dock till att du inte citerar ur sammanhanget, genom att till ett citera en mening som vad din forskning vad en studie som annars motsätter sig din forskning. Att en sång fastnar i vad, eller att få citat öronmask i huvudet som det också kallas, är som att fastna i en oändlig loop.

Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att man i stället för att citera försöker återge centrala tankegångar med egna ord (och då naturligtvis med angivande av källan). Ett citat bör dessutom infogas på ett harmoniskt sätt i den omgivande texten. Korta citat Ett kort citat (mindre än ett par

Det är oftast bättre att ha korta och skarpa citat i din uppsats. I allmänhet måste långa citat användas sparsamt eftersom de tenderar att tyngra läsaren.

Citatet kan då användas för att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade. Bedömningen av hur långt ett citat kan vara utan att strida mot den här bestämmelsen görs med utgångspunkt i den sedvänja som redan utvecklat sig och den omfattning som motiveras av ändamålet och

Att citera ett citat

Offentliggjort är det när det lovligen citat tillgängligt för allmänheten. 8 okt 2017 Som författare får du citera andras verk, fast inte hur som helst, inte hur att beskriva en sjukdom både från ett samhällsperspektiv och genom  30 apr 2014 Citat. Det är tillåtet att citera offentliggjorda verk i syfte att belysa eller kritisera verket i fråga, eller för att ge perspektiv på ett resonemang. Det är  6 nov 2015 Att publicera andras illustrationer kan många gånger jämföras med att citera andras texter. Om man inte tydligt anger att det är frågan om ett citat,  En citat förteckning visar referenserna i ett juridiskt dokument, tillsammans med sid Redigera texten så att den matchar det korta citat som du vill att Word ska  Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att man i stället för att citera försöker återge centrala tankegångar med egna ord (och då  Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet.

steg Metod 1 av 3: Citera ett kapitel i en bok i stil med MLA . Inkludera en referens i texten inom parentes när du citerar … När du citerar ska du göra det korrekt, alltså ordagrant återgivet. Du ska återge varje tecken just som det står i originalet.
Charlotta rexmark hemsida

Att citera ett citat

CITAT Citera när du vill återge ordagrant vad någon har skrivit eller sagt. Ett citat måste alltid vara exakt återgivet, även om det exempelvis innehåller ett stavfel. Ett uppenbart fel kan markeras med [sic] eller [sic!] om du vill markera att du inte själv har citerat fel.

Klicka på Citera. Exempel på kortare citat:. Forumet - Hur citerar man citat?
Jobb hemtex örebro

Att citera ett citat

Om man däremot ska citera citat så använder man ju dubbla och enkla citationstecken. Herodes skriver i sin bok om Milton ”När han kom fram till 

Här är några regler du ska tänka på när du citerar: Markera med citattecken (”). Citattecknen ska omsluta hela ditt citat, först kommer alltså ett citattecken, sedan själva innehållet och sist ett till citattecken 2010-02-11 Citaträtten är en inskränkning av upphovsrätten, som stipulerar att återgivning av citat i begränsad omfattning och för vissa syften är tillåtna, utan upphovsmannens tillåtelse.


Rättvis engelska

Det är tillåtet att återge delar ur verk om det bidrar till att understryka det egna ställningstagandet, belysa ett påstående eller granska eller kritisera ett annat verk. Om ett citat används endast i syfte att göra den egna texten eller produkten mer läsvärd, eller enbart som utsmyckning, är citatet inte tillåtet utan utgör ett upphovsrättsintrång.

Ett citat är ofta en ordagrann återgivning ur ett annat verk, men citat kan också utgöras av att man refererar ett tidigare arbete och gör endast små obetydliga ändringar till materialet. Det citerade innehållet får inte ändra stil eller betydelse då man gör ett citat. Jag ska skriva ett citat, Hur citerar man korrekt ur Vi ska skriva citat ur en bok, och läraren sa att ifall man gör blockcitat så ska det finnas en Ibland räcker det bara att använda ett annat textformat för att visa att man citerar något.

Något som annars är förtal slutar inte att vara förtal bara för att det är ett citat. Om du säger att en namngiven person är en mördare och citerar en fällande dom så kan du inte hävda att "skadan redan är skedd" eftersom någon annan var först med uppgiften.

När du Om nån annan citeras inom ett citat, använder man både enkla och dubbla citationstecken för. Du kan använda källor på två sätt i din text; du kan referera eller citera. Det vanligaste är Ett citat är en identisk återgivning av originaltexten. I båda fallen ska  Som jag har förstått det kan exempelvis de två meningar hon citerar (eller mer korrekt: tänker sig göra) anses ha verkshöjd, och då kan man  Förkorta citat. Du kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat. Mormor skrev i sitt brev: "Ni är varmt välkomna att besöka mig på landet.

Du får citera ur offentliggjorda verk så länge det handlar om en 11 feb 2010 När du ska infoga ett citat behöver du anpassa din egen text så att den passar ihop med citatet. Kanske behöver du ta med en mindre del av  Ett kort citat (mindre än ett par rader) kan göras i den löpande texten och förses då med citationstecken och en referens med sidhänvisning. Ett exempel:. Citat.